Witamy na stronach wttp.pl - producenta i dystrybutora materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Loading...

☰ Menu

O nas

Firma World Trade Technology Polska od początku swojej działalności specjalizuje się w dystrybucji kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych.
Przez cały okres swojego istnienia systematycznie poszerzaliśmy swój udział w rynku.
Obecnie staliśmy się jednym z czołowych dostawców w Polsce.

Podążając za zmianami rynkowymi posiadamy w naszej ofercie, oprócz kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych, również produkty oryginalne (OEM).

Ponad   zadowolonych Klientów.

Ponad   produktów w ofercie.

Ponad   wygranych przetargów.

Produkty

Nasza szeroka oferta obejmuje:

 • Bębny do drukarek laserowych,
 • Folie do faksów,
 • Taśmy do drukarek igłowych,
 • Tonery do drukarek laserowych,
 • Tusze do drukarek atramentowych.


Sprawdź gdzie kupić nasze produkty

Gdzie kupić


Sklepy internetowe:

ink1.pl

biuro@ink1.pl

12 444 77 87

Sklepy internetowe:

inkstore24.pl

biuro@inkstore24.pl

12 444 78 92
Zamówienia publiczne:

Łukasz Kaczor

przetargi@wttp.pl

533 732 559

12 397 30 14 (tylko fax)

Zaufali nam

 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej We Wrocławiu
 • Gmina Miasta Sopotu
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Jednostka Wojskowa 4938 w Radomiu
 • Jednostka Wojskowa 6021 w Warszawie
 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa
 • Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
 • Poczta Polska w Poznaniu
 • Politechnika Śląska Gliwice
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Północ
 • Sąd Okręgowy W Kielcach
 • Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Opolu
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie
 • Sąd Rejonowy w Rybniku
 • Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w Sosnowcu
 • SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
 • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 • Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Kontakt

World Trade Technology Polska
Spółka z o.o.

Janowice 387

32-020 Wieliczka


Mobile: 534 880 966

Telefon: 12 684 00 88

Fax: 12 397 30 14

Mail: wttp@wttp.pl, biuro@wttp.pl


NIP: 6751369921

KRS: 0000286420

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest World Trade Technology Polska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 36G / 22, 32-020 Wieliczka, NIP 6751369921 0000286420, KRS 0000286420, który przetwarza je w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.
 3. Administrator zbierama tylko i wyłącznie podstawowe dane (np newslettera, formularza kontaktowego, założenia konta, zgłoszenia reklamacji bądź zamówienia) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane Użytkownika, jeśli będzie to konieczne do wykonania usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym czy dostawcom usług internetowych.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Godpodarczego, lub organizacji międzynarodowych.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  By uzyskać dostęp do swoich danych wyślil email na adres biuro@wttp.pl.pl.
 8. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślil email na adres biuro@wttp.pl.pl.
 9. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  By cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wyślil email na adres biuro@wttp.pl.pl.
 10. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żadania usunięcia swoich danych osobowych. Jednak żądanie takie nie może wywoływać negatywnych skutków w funkcjonowaniu Administratora (np należytego wykonania usług, rozpatrzenia reklamacji), nie może również być w sprzeczności z obowiązującymi przepisami (np sprawozdawczość finansowo księgowa).
  By usunąć swoje dane wyślil email na adres biuro@wttp.pl.pl.
 11. Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych do innego operatora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 12. Użytkownika ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Skargę może wnieść w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  naruszenie ochrony danych osobowych oznacza takie naruszenie zasad bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 13. Administrator nie zbiera dodatkowych danych i nie stosuje tzw profilowania celem dopasowania zawartości. Zbierane sa jedynie podstawowe dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, zgodnie z polityką cookies.
 14. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do jego serwisów internetowych i usług, np.: zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale); niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - również podmiotów współpracujących z World Trade Technology Polska Spółka z o.o., przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwisy internetowe należące do Administratora.

[X] Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.